STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
ZIEMI BIESZCZADZKIEJ

Pl. Konstytucji 3-go Maja 5 lok. 3, 38-600 Lesko

Telefon: +48 13 49 39 759
E-Mail: biuro@spzb.pl
NIP: 6881300170     REGON: 360500005     KRS: 0000538185
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
07 2030 0045 1110 0000 0399 4730

» Zobacz nasz statut

Strona w budowie